Beskrivning

Citykartan Hässleholm innehåller en kommunöversikt och en tätortskarta över city. Rubriker och brödtexter på svenska och engelska. Tydliga kartbilder i bra skala som visar besökare vägen till det mesta av det bästa.

Citykartan finns i alla Skånes kommuner.

Citykartan Hässleholm är en del av ett koncept med kartor över samtliga Skånes 33 kommuner. Kartorna innehåller innovativa och moderna kartbilder med modern och tydlig layout. Fokus på shopping och butiker, hotell, restauranger, caféer, kultur och besöksmål. Hässleholm växte fram i slutet på 1800-talet kring den nyanlagda järnvägsstationen längs södra stambanan. Namnet härstammar från Hässleholmsgården, på vars ägor stationen anlades. ”Hässle” kommer från hassel, som än idag växer kring gården, och ”holm” anger belägenhet, ö eller plats. I Hässleholms kommun finns en hel del fornfynd, särskilt från brons- och järnåldern; Vätterydsfältet norr om Sösdala och Mala stenar är från järnåldern, och vid Åraslöv nära Vinslöv finns gravfält från både stenåldern och järnåldern. Här finns även spår från medeltiden genom flera välbevarade kyrkor – Finja kyrka från 1130-talet är den äldsta, medan Gumlösa kyrka är Nordens äldsta daterade tegelkyrka – och från herrgårdskulturen på 1500-talet genom Hässleholmsgården och liknande gårdar i Vankiva, Hovdala, Maglö och Sinclairsholm. Men Hässleholm och Göingebygden förknippas ändå främst med snapphanerörelsen och den oroliga tiden i slutet av 1600- talet. Området var danskt fram till freden i Roskilde 1658, och under skånska kriget på 1670-talet brann både Hovdala och Mölleröd. Motståndet mot svenskarna leddes av snapphanehövdingen Lille Mats. Under 1700-talet började industrier spira runt Hässleholm. Vid Almaåns dalgång hade viss verksamhet förekommit redan under medeltiden, men nu uppstod både små pappersbruk och viss textilindustri. Det verkliga uppsvinget kom med järnvägen på sent 1800-tal, men innan dess var Hässleholm bara en ljunghed med ett par små hus. Då var istället Röinge, strax öster om Hässleholm, centralpunkten i västra Göinge med marknadsplats, häradsrätt och bank. Inte bara Hässleholms stad, utan alla kommunens tätorter har vuxit fram som stationssamhällen, ibland med en kyrkby som kärna. Hässleholm blev municipalsamhälle 1887, köping 1901 och stad 1914. Nuvarande Hässleholms kommun bildades 1974 genom sammanslagning av flera kommuner.

 

Citykartan Hässleholm är miljövänlig.

Kartorna trycks på ett 100 procent FSC-märkt träfritt returpapper av bästa kvalitet. Kartorna trycks i Skåne för att undvika långa transporter. Distribution sker via kartans samtliga annonsörer och samarbetspartners som Öresundsbron, turistinformationen på Knutpunkten i Helsingborg med flera. Tillgänglig för alla Skånes turistbyråer genom Kartverkets distribution.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Hässleholm – Beställ Citykartan här!”