Beskrivning

Citykartan Kävlinge innehåller en kommunöversikt, en tätortskarta och kartor över Löddeköpinge och Barsebäck. Rubriker och brödtexter på svenska och engelska. Tydliga kartbilder i bra skala som visar besökare vägen till det mesta av det bästa.

Citykartan finns i alla Skånes kommuner.

Citykartan Kävlinge är en del av ett koncept med kartor över samtliga Skånes 33 kommuner. Kartorna innehåller innovativa och moderna kartbilder med modern och tydlig layout. Fokus på shopping och butiker, hotell, restauranger, caféer, kultur och besöksmål.

Med nästan 30 000 invånare är Kävlinge kommun en attraktiv boendekommun mitt i Öresundsregionen. Näringslivet i kommunen präglas av entreprenörskap, handel och service.

Å och hav
Kommunens gränser består av en nästan oexploaterad kust i väster med många vackra promenadstråk. Saxån och Kävlingeån, som följer kommunens gränser i norr och söder, erbjuder rekreation och möjligheter till fiske och kanotpaddling. Järavallen, Vikhög och, Barsebäcks hamn är några smultronställen.

Ligger bra till
Åtta minuter till Lund och tjugo till Malmö. Kävlinge har ett unikt geografiskt läge; det är nära till LundMalmö, Köpenhamn, Helsingborg och Landskrona.

Historia

Den första bosättningen i Kävlingetrakten skedde längs kusten och därifrån koloniserades landet längs med Kävlingeån. Lämningar från äldre stenålder visar att bosättningar funnits i området redan för 5000 år sedan. Kävlingeån, som är sydskånes största vattendrag, kallades under vikingatiden Lodda älv. Ån hade då ett ymnigt flöde och var en av de viktigaste transportlederna från havet in i landet.

Både Kävlinge och Löddeköpinge har uppstått vid vadplatser över ån. Under vikingatiden fanns i Löddeköpinge en viktig handelsplats med långväga kontakter. Vid omfattande utgrävningar har ett stort antal s k grophus påträffats på den gamla marknadsplatsen.

Namnet Kävlinge
En av de äldsta skriftliga källorna där Kävlinge omnämns är en kyrklig handling från 1120. Vid den här tiden skrevs namnet Kyflingi. Enligt språkforskare har namnet troligen bildats av ordet kuv som betyder rundaktig topp, puckel. Namnet lär syfta på den åsrygg, som från söder skjuter norrut som en spets mot byn på andra sidan ån. Ändelsen -inge har inte någon självständig betydelse, men namnformen i sig visar att byn är gammal eftersom den härstammar från äldre järnålder och folkvandringstid. En annan och äldre teori om namnet Kävlinge är att det syftar på en s k kavelbro som har funnits vid vadstället över ån.

Vadstället över ån hade stor betydelse för Kävlinge. Den nord-sydliga landsväg som går härigenom är uråldrig och Kävlinge fick tidigt en fast förbindelse över ån. Kävlinges läge vid en bro som förband den gamla färdleden mellan Lund och Landskrona fick till följd att en gästgivaregård med skjutsstation förlades till byn. Mitt emot gästgivaregården uppfördes ett tingshus 1728.

Järnvägsknut
År 1886 blev järnvägen mellan Malmö och Billesholm färdig. Järnvägen drogs genom Kävlinge, som med tiden skulle bli en viktig järnvägsknut. Samhället utvecklades i takt med att järnvägarna byggdes och Kävlinge blev municipalsamhälle 1902.

Vid sidan om Kävlinge by växte ett stationssamhälle upp vid järnvägen och Kävlinges centralpunkt förflyttades mot nordost. Järnvägens tillkomst möjliggjorde etableringar av olika industrier längs ån och på ett par årtionden omvandlades Kävlinge till en industriort. Järnvägens centrala betydelse för samhället avspeglas i kommunens vapen som symboliserar järnvägsknuten. I vapnet, som är utfört i guld på grön botten, utstrålar de sex järnvägarna från Kävlinge i mitten.

Kommunikationerna och handeln har alltid varit av betydelse för Kävlingetrakten. Början av 60-talet innebar slutet för järnvägens storhetstid och bilismen tog över. Invid E6:an har under senare år ett stort handelscentrum, Center Syd, vuxit upp och Löddeköpinge har återigen blivit en viktig marknadsplats.

 

Citykartan Kävlinge är miljövänlig.

Kartorna trycks på ett 100 procent FSC-märkt träfritt returpapper av bästa kvalitet. Kartorna trycks i Skåne för att undvika långa transporter. Distribution sker via kartans samtliga annonsörer och samarbetspartners som Öresundsbron, turistinformationen på Knutpunkten i Helsingborg med flera. Tillgänglig för alla Skånes turistbyråer genom Kartverkets distribution.

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Kävlinge – Beställ Citykartan här!”